JJ SPORT

 

Die beoefening van sport vorm ‘n baiegrootdeel van die hele skoolbelewenis by Laerskool JJ van der Merwe, aangesienons sport beskou as ‘n verlenging van die opvoedingsproses om die kind as ‘n geheelteontwikkel. Tydenssportbeoefening leer onskinderstoewyding, deursettingsvermoë, wilskrag, spangees, respek, dissipline, nederigheid, volharding, reverdigheid, kreatiwiteit, selfvertroue, die waarde van vriendskapenselfbeheersing om maar ‘n paartenoem. Onspoog om altyden in alles, soosonsleusesê, ons heel bestetedoenenons is altydkompeterend. Hier by JJ word Atletiek, Rugby, Netbal, Hokkie, Tennis, Krieket, Skaak, Landloopen Golf aangebied. Sekerefasette van Perdry, FietsryenVisvang word ookgeakkomodeer. Menige JJ-kind kanoor die jareheenterugkyk op die genot van sportdeelnameen is dankbaarvir ‘n gesondeliggaam wat ‘n gesonde gees huisves. Alhoewel on hier by JJ kanspog met menigesportprestasies is onsveral trots op onsleerlinge wat groeienontwikkel in al die aspektesooshierbo genome en die goeie gees van deelnameonderonskinders.

 

JJ - Alleen die Beste!

 

Krieket 2018

 

Mini Krieket - Mnr M Bouwer; Me C Deacon, Me A Vorster

0/9 - Mnr H. Naude

0/10 - Mnr P. Lee

0/11 - Mnr H. Fourie, Mnr M Bouwer

0/12 - Mnr T. Rosslee

0/13 - Mnr J. Koen, Mnr V Sonnekus

 

Toere

 

0/12 + 0/13 spanne toer vanaf 21 Junie tot 24 Junie te Laerskool Standerton

0/10 + 0/11 het 'n oefen kliniek Vrydag 22 Junie. Tye sal later gegee word.

 

Krieket proewe

Proewe sal die 11 Junie begin. Tye sal nader aan die tyd vir u gegee word.