SKOOLLIED

 

So trots op ons skool sing ons almal saam

ons lag en ons leer, soos dit ons betaam.

Ons is vrolik en jonk, ons is bly en gesond

om te speel en te leer en te werk.

Elke dag doen ons mee om ons beste te gee,

vir mekaar, vir ons skool, vir ons land.

Ons is vlytig en sterk en ons leer om te werk

en ons stap vrolik voort hand aan hand.

 

We learn, yes we learn, and we work, yes we work.

we're doing the best we can do.

We're joyful and strong, this is where we belong;

our school always steadfast and true.

 

Ons leer, ja ons leer en ons werk, ja ons werk

alleen net die beste te gee.

Met lewensvreug en ons skone jeug

om doel aan ons leuse te gee

 

 

 

 

GESKIEDENIS

Die skool is op 10 Februarie 1903 op die plaas Uitkomst in Ermelo distrik gestig.

Die doel van die stigting was om ‘n plek van onderrig te voorsien aan die kinders wat gedurende die oorlogsjare geen skoolonderrig ontvang het nie.

Die skool met 25 leerlinge is deur senator W H Bührmann, met Mej Adriani die hoof, geopen.

 

Op 21 Mei 1904 word die skool dorp toe geskuif met die hoeksteenlegging van die Uitkomstskool.

 

Op 2 Augustus van dieselfde jaar word die nuwe skool met 25 leerlinge geopen.

 

In 1907 word die Uitkomst ‘n Goewermentskool.

 

Mnr JJ van der Merwe aanvaar die hoofskap van die Goewermentskool van Ermelo in Januarie 1909.

 

Die koshuis wat die skool voed, word die trotse besitter van die historiese naam, Uitkomst.

 

Die klasse het vanaf Graad 1 tot Matriek gestrek. In April 1911 word die ou skoolgebou in Smutstraat, wat vir 400 kinders gebou is, in gebruik geneem.

 

In 1914 word ‘n verdere mylpaal bereik toe die Hoërskool van die Laerskool afskei.

 

In Augustus 1921 word die juniorskool afgestig, wat in 1946 met sy kwarteeufees die naam Kleinspanskool gekry het.

 

Mnr JJ van der Merwe is in Januarie 1935 oorlede. In 1935 word die skool ter ere van hom die Van der Merwe skool herdoop.

 

Mnr P G Roos (1935 – 1946) het hom as hoof opgevolg.

 

Mnr C J James (1947 – 1952) word inspekteur

 

Mnr B S Roberts was vanaf 1953 tot 1965 hoof van die skool.

 

Mnr P Maré, vise-hoof het in 1966 waargeneem as hoof, maar hy is op 23 Oktober 1966 oorlede.

 

Mnr P F Lötter het aan die begin van 1967 as hoof van die skool diens aanvaar en het die pos tot Junie 1984 beklee.

 

Mnr L G Nel neem waar van Augustus 1984 tot Junie 1985.

 

Mnr J L Esterhuysen beklee die hoofpos sedert Julie 1985 tot Desember 2007.

 

Mnr I J P Malan neem waar van Januarie 2008 tot September 2008 en word aangestel as hoof in Oktober 2008. Mnr Malan beklee die hoofpos tot Oktober 2015.

 

Mnr M C Nel is die hoof van JJ van der Merwe vanaf 1 November 2015.

 

Met die skeiding van die Afrikaanse- en Engelsmedium afdelings van die skool in Maart 1973, trek die Afrikaanssprekende leerlinge na die huidige skoolterrein in Debruinpark.

Op Vrydag, 23 November 1973, word die nuwe skool amptelik in gebruik geneem.

 

Dr A L Kotze, eertydse Direkteur van Onderwys, neem die opening waar.

Tydens dieselfde geleentheid word die naam van die skool na Laerskool J J van der Merwe verander.

 

Die skoolwapen is heraldies korrek deur die Buro vir Heraldiek in Pretoria ontwerp.

Die wapen is op die oorspronklike Van der Merwe-wapen gebaseer.