RO

Remediërende Onderrig

 

Remediërende Onderrig(RO) word elke Maandag, Dinsdag en Donderdag deur kundige onderwysers aangebied. Leerders word geïdentifiseer deur hulle teen die Afrikaanse-, Engelse- en Wiskunde uitkomste te assesseer. As hulle nie die uitkomste bereik nie, word daar gratis hulp aan hulle verleen. Dit word van die ouers verwag om toe te sien dat die leerders getrou die klasse bywoon. Elke RO onderwyser streef daarna om die leerders so gou moontlik te help om gemaklik die uitkomste te kan bereik.