CAPS

Curriculum and Assessment Policy Statements

 

Implementeringskedule

 

Die CAPS vervang die huidige ‘National Curriculum Statements’ (NCS) vir die onderskeie leerareas/vakke en word soos volg infaseer:

 

i. 2012  Graad R-3 en 10

ii. 2013  Graad 4-9 en 11

iii. 2014  Graad 12

 

Verbandhoudende beleidsverklaringe

 

Beleidsveranderinge gekoppel aan die implementering van die CAPSe:

In Gr 4-6 slegs 6 vakke in plaas van 8 (dus vanaf 2013).

 

Beleidsveranderinge onafhanklik van die infaseringsprogram van die CAPSe:

1.  Berekening van die promosiepunt:

Die volgende geld vanaf 2012:

a.  Graad 1-3: Deurlopende Assessering 100% (dus onveranderd)

b.  Graad 4-6: Deurlopende Assessering 75% en end van jaar eksamen 25%

c.  Graad 7-9: Deurlopende Assessering 40% en end van jaar eksamen 60%

 

2. Vanaf 2012 is twee tale verpligtend van Gr 1 as (taal 2 op minstens 1’e Addisionele vlak) die onderrigmedium van Gr 4 af verander, moet dit die taal 2 van Gr 1 af wees.

 

3.  Die 7 vlak-assesseringskaal wat tans vanaf Gr 7 tot Gr 12 gebruik word, vervang die 4 vlak-skaal in Gr R tot Gr 6.

 

4.  Vakke vorm van Gr R-12 die eenhede van die kurrikulum en die term “vak” vervang dus die term “leerprogram” (Gr R-3) en “leer area” (Gr 4-9).